Naudingi patarimai

Spausdinti

           

 

             Rekomenduojama, kad kalės savininkas gabentų kalę pas šunį . 

Jeigu kalė yra kelioms dienoms paliekama pas šuns savininką, kalės savininkas finansiškai atsakingas už šėrimo išlaidas, išlaikymą, veterinarinę pagalbą ( jei reikalinga ) bei visas gabenimo išlaidas.

     Asmuo, kurio žinioje yra paliekama kalė, atsako už bet kokią žalą, padaryta kalei esant,  šuns namuose.

    Jeigu kalė nugaišta būdama pas šuns savininką, pastarasis privalo pateikti veterinarijos gydytojo pažymą apie priežastį ir skubiai informuoti kalės savininką. 

    Jeigu kalės savininkas norės pamatyti  nugaišusią kalę, šuns savininkas turi įvykdyti šį reikalavimą.

    Šuns savininkas įsipareigoja sukergti kalę tik su kergimo akte nurodytu šunimi. 

     Jeigu šuo negali sukergti, joks kitas šuo be kalės savininko sutikimo negali jo pakeisti.

     Jeigu kalė netyčia susikergė su kitu, negu buvo sutarta šunimi, šuns savininkas, kurio globoje yra kalė, privalo informuoti ir atlyginti kalės savininkui visas išlaidas, susijusias su atsitiktiniu kergimu. Tokiu atveju šuns savininkas negali reikalauti jokio kergimo mokesčio.

     Kalės savininkas atsiskaito su šuns savininku pagal kergimo akte  nurodytas sąlygas.

     Šuns savininkas gali atsisakyti pasirašyti kergimo sutartį, kol nebus sumokėtas kergimo mokestis .

     Jeigu kalė lieka bergždžia, iš anksto sumokėjus už kergimą, pagal šuns savininko ir veisėjo raštišką susitarimą, ji kergiama pakartotinai nemokamai arba grąžinama dalis kergimo mokesčio. 

     Kalės savininkas turi teisę pareikalauti šuns vaisingumo sertifikato. 

     Jei spermos tyrimas parodo, kad šuo yra nevaisingas, jo savininkas privalo grąžinti kergimo mokestį. 

     Nemokamo kergimo laikas pasibaigia šuns gaišimo, jo savininko pasikeitimo atveju arba kalės gaišimo atveju. 

     Šunų savininkai turi teisę reikalauti vienas iš kito veterinarijos gydytojo pažymos apie augintinių sveikatą.

     Jeigu šuniukai nugaišta dėl veisėjo kaltės (netinkama priežiūra), šuns savininkui priklauso užmokestis pagal vidutinę šuniuko rinkos kainą.

     Tuo atveju, kai kalė yra apvaisinama dirbtinai, šuns spermą paimantis veterinarijos gydytojas privalo parašyti sertifikatą, kad šviežia arba šaldyta sperma, kuria buvo apvaisinta kalė, yra būtent sutarto šuns.

     Dirbtinai gali būti apvaisinama  kalė jau turėjusi šuniukų.

 


 

Copyright 2014. Sprendimas Webstudija |